Koostöö EAS-ga

Aastal 2016 on OÜ Viimre koostöös EAS-iga läbi viinud projekti “Tuletõkkeuste sertifitseerimine”.
Projekti on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega 4000 EUR ulatuses.